בטיחות בחדר הטיפולים, מטפלים באמצעות קרני לייזר IPL בשיטת THR עובדים באופן בטוח, מאת יורם גלר, מגזין יופי, נובמבר 2014

בטיחות בחדר הטיפולים, מטפלים באמצעות קרני לייזר  IPL בשיטת THR עובדים באופן בטוח, מאת יורם גלר, מגזין יופי, נובמבר 2014