הטיפול באקנה עולה דרגה,Acne Vulgaris חזזית ופצעי בגרות, מאת יורם גלר, מגזין קבין, דצמבר 2014

הטיפול באקנה עולה דרגה,Acne Vulgaris חזזית ופצעי בגרות, מאת יורם גלר, מגזין קבין, דצמבר 2014