הישג טכנולוגי ישראלי בטיפולי עור, מאת יורם גלר, מגזין יופי, מאי 2015

הישג טכנולוגי ישראלי בטיפולי עור, מאת יורם גלר, מגזין יופי, מאי 2015