הרצאה של יורם גלר – טיפולי פנים באמצעות קרן אור ופילינג

ALIOS – You Must Be Different