אפריל 2011 – הרצאת טכנולוגיות לקורס רופאים מומחים אסתטיקניים

ALIOS – You Must Be Different