השגת תוצאות קליניות בשיטת THR – טיפים לבעלי מקצוע – מאת יורם גלר, מגזין יופי, פברואר 2015

השגת תוצאות קליניות בשיטת THR – טיפים לבעלי מקצוע – מאת יורם גלר, מגזין יופי, פברואר 2015