כתמים לנצח טכנולוגייתTHR מנצחת כתמים, מאת יורם גלר, מגזין MEDICAL ESTHETICS דר דב קליין, ינואר 2015

כתמים לנצח טכנולוגייתTHR מנצחת כתמים, מאת יורם גלר, מגזין MEDICAL ESTHETICS דר דב קליין, ינואר 2015