מה ללייזר IPL -THR ופטרת הציפורניים מאת יורם גלר, מגזין יופי, ספטמבר 2014

מה ללייזר IPL  -THR ופטרת הציפורניים מאת יורם גלר, מגזין יופי, ספטמבר 2014