מכתב תודה מארגון הקוסמטיקאיות בישראל – פברואר 2015

מכתב תודה מארגון הקוסמטיקאיות בישראל – פברואר 2015