פילינג איך בוחרים מאת יורם גלר, מגזין יופי, מרץ 2014

פילינג איך בוחרים מאת יורם גלר, מגזין יופי, מרץ 2014