שאלות ותשובות בנושאי הסרת שיער למטפלים מקצועיים, יורם גלר, מגזין יופי, יולי 2015

שאלות ותשובות בנושאי הסרת שיער למטפלים מקצועיים, יורם גלר, מגזין יופי, יולי 2015